Beslist

U kunt uw webwinkel gratis aanmelden bij Beslist.nl mits u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent minstens een jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
 • U richt zich op de Nederlandse en/of Belgische markt
 • U verkoopt nieuwe producten. Diensten zijn uitgesloten van opname.
 • Uw producten hebben een unieke productidentificatie, zoals bijvoorbeeld SKU-, ISBN- of EAN-code.
 • U biedt minimaal iDEAL als afrekensysteem binnen uw webshop (CPC account)
 • Uw webshop dient te zijn aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie., denk hierbij aan een keurmerk zoals Thuiswinkel. (Winkelwagen account)

Op beslist.nl kunt u in principe alles aanbieden met uitzondering van tabak en tabak gerelateerde producten, diensten en tweedehandsartikelen. Verder kan het account afhankelijk zijn welke producten u kunt aanbieden. Kijk voor meer informatie op Beslist.nl.

Onder SYSTEEM > Instellingen > WEBSITE-INSTELLINGEN > Feeds > Beslist vindt u de feeds die u nodig heeft voor het opzetten van de campagnes.

Prijzen instellen op inclusief BTW

 1. Klik op SYSTEEM > Instellingen > WEBSITE-INSTELLINGEN > Feeds > Beslist > Ga naar aangepaste feed
 2. Indien u hier nog geen Beslistfeed heeft aangemaakt, dan kunt u dat nu doen door op Feed toevoegen bovenaan uw scherm te klikken. U wordt doorgestuurd naar een pagina waarin u een Naam en een Kopieer van kunt aangeven. Vul bij Naam een duidelijk herkenbare naam in, bijvoorbeeld Beslist.nl, zodat u weet welke feed bij welke naam hoort. Kies bij Copy from voor Beslist. Klik vervolgens op Opslaan om de feed aan te maken. U heeft nu een kopie van de Beslistfeed gemaakt waarin u het BTW-tarief kunt wijzigen.

 3. Bovenaan de code staat de volgende regel:

  {% if product.price.price_incl > 0 %}


  In deze regel kunt u het BTW-tarief aanpassen. Heeft u een webwinkel waarin 21% het standaard BTW-tarief is, dan vervangt u de 0 door 21:
  {% if product.price.price_incl > 21 %}  Heeft u een winkel waarin 6% het standaard BTW-tarief is, dan vervangt u de 0 door een 6.
  {% if product.price.price_incl > 6 %}
 4. Sla de feed op door rechts bovenin op Save te klikken.
 5. Ga terug naar
  1. SYSTEEM > Instellingen > WEBSITE-INSTELLINGEN > Feeds > Beslist > Ga naar aangepaste feed
  . U zult de nieuwe Beslistfeed onder Uw privé feeds zien staan bovenaan het scherm. In het vak van de nieuwe feed staat een feedlink. Deze link dient u door te geven aan Beslist.nl. De link zal er ongeveer zo uitzien:

  https://shopnaam.webshopapp.com/en/feed/custom/4578
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen || || Ik wil teruggebeld worden