Verzendkosten crediteren

Als u een order heeft ontvangen waar u achteraf de verzendkosten niet in rekening wilt brengen, dan is het mogelijk om achteraf alleen de verzendkosten te crediteren.

Ga naar VERKOOP > Orders in het linkermenu van uw backoffice en klik de order aan waarvan u de verzendkosten wilt crediteren. U komt automatisch uit op het Dashboard van de order. In het vak Facturen staat rechts naast de titel de tekst Creditfactuur aanmaken. Klik hierop om de verzendmethoden te crediteren.

Retour_3.png

Er opent een pop-upvenster met bovenaan het venster de producten en onderaan een aantal aanvinkmogelijkheden. Laat alle producten op 0 staan en deactiveer de optie Voorraad bijwerken. Indien gewenst kunt u ook u uw klant inlichten door Klant inlichten aan te vinken. De optie Verzendkosten crediteren mag niet gedeactiveerd worden. Klik rechts onderaan het pop-upvenster op Opslaan om de creditfactuur voor de verzendkosten aan te maken.

Verzendkostencrediteren_1.png

Let op! Om alleen de verzendmethoden te crediteren moet u alle producten op 0 laten staan. Het is niet mogelijk een creditering terug te draaien.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen