Uw facturen betalen aan SEOshop

Bij SEOshop betaalt u een maandelijkse bijdrage voor uw webwinkelpakket. U ontvangt uw facturen elke maand op de dag van ingang van uw contract, via de backoffice en het e-mailadres van de hoofdgebruiker van uw webwinkel. Facturen zijn in te zien via MIJN ACCOUNT > Facturen in het linker menu van de backoffice en kunnen op twee manieren worden betaald:

  1. Via automatische incasso - deze wordt geplaatst op de dag dat uw contract is ingegaan en wordt 5 dagen na plaatsing van uw rekening afgeschreven en op betaald gezet in de backoffice. Let op! als u staat ingesteld op automatische incasso is het niet meer mogelijk om te betalen via iDEAL of een bankoverschrijving. 

  2. Via iDeal of een bankoverschrijving - houd in het in het laatste geval rekening met een langere verwerkingstijd.

Wanneer u geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot automatische incasso, kunt u uw facturen betalen door op Online betalen te klikken. Als u betaalt via iDEAL, wordt uw factuur automatisch op betaald gezet. Wilt u liever betalen via een bankoverschrijving? Onze bankgegevens vindt u hier.

Factuurgegevens invoeren

Onder MIJN ACCOUNT > Facturen > tabblad Factuurgegevens vindt u uw factuurgegevens zoals deze bekend zijn bij SEOshop. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de supportpagina voor factuurgegevens.

Problemen voorkomen

Problemen die kunnen voorkomen bij het betalen van uw facturen aan SEOshop:

1. Late betaling

Bij een te late betaling ontvangt u twee betaalherinneringen. Wanneer u 22 dagen na de tweede herinnering nog steeds niet betaald heeft, wordt er automatisch melding van gemaakt bij een incassobureau. Hieraan zijn voor u extra kosten verbonden. Uiteraard wordt u hier ook door ons van op de hoogte gebracht.

2. Factuur betaald, maar deze staat nog op onbetaald

Het hangt er van af op welke manier u betaald heeft. Er zijn drie verschillende scenario's mogelijk:

  1. Betaalt u door middel van automatische incasso, dan duurt het 5 dagen na het plaatsen van de factuur in de backoffice onder MIJN ACCOUNT > Facturen voor deze op betaald gezet wordt.

  2. Als u het bedrag heeft overgeschreven dan dient dat handmatig gecontroleerd te worden, waardoor het langer kan duren. Staat de rekening 5 werkdagen na betaling nog steeds op onbetaald, stuur dan een mail naar finance@getseoshop.com. Voeg ook een screenshot toe van de bankafschrijving.

  3. Als u via MIJN ACCOUNT > Facturen via Nu betalen heeft betaald, dan dient u een mail te sturen naar finance@getseoshop.com met daarbij een screenshot van de bankafschrijving. 

3. Factuur betalen, maar de "Nu betalen" optie werkt niet

Dit komt omdat uw account staat ingesteld op automatische incasso. Dat wil zeggen dat het factuurbedrag 5 werkdagen na plaatsing in de backoffice automatisch van uw rekening wordt afgeschreven. Om fouten te voorkomen is de Nu betalen link daarom niet beschikbaar.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen || || Ik wil teruggebeld worden