Deelzending aanmaken per order

Als er Direct in het drop-downmenu Aanmaken in de sectie Facturen in het tabblad Administratie (te bereiken via ALGEMEEN > Instellingen > Geavanceerd in het linker menu) staat, dan wordt er direct een factuur en pakbon aangemaakt. Om alsnog een deelzending in te stellen moet u de pakbon annuleren en opnieuw aanmaken.

 1. Ga naar de order waar u de deelzending voor in wilt stellen via CATALOGUS > Orders in het linker menu. U komt uit op het dashboard van de order.

  Deelzending_1.png

 2. Op het dashboard van de order vindt u de pakbon. Klik naast de pakbon op de blauwe i. 

  Deelzending_1.2.png

 3. Er opent een pop-upvenster waarin u de status van de pakbon kunt wijzigen. Kies in het drop-downmenu Status voor de optie Geannulleerd en klik vervolgens rechtsonder op Verzending aanpassen.

  Deelzending_2.png

 4. Op het dashboard van de order is bij de geannuleerde order nu een knop verschenen genaamd Zending aanmaken. Klik hierop om de eerste pakbon aan te maken.

  Deelzending_3.png

 5. Er opent een nieuw pop-upvenster waarin u rechtsboven de producten kunt selecteren voor de eerste zending. Deelzending_4.png

  Selecteer de aantallen in de drop-downmenu's. Zet de producten die niet meegenomen worden in deze zending op 0.

  Deelzending_5.png

 6. Klik rechtsonderin op Zending toevoegen om de eerste pakbon toe te voegen. Herhaal dit proces net zo lang totdat alle producten opgenomen zijn in een pakbon. 

  Deelzending_6.png

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen