Een creditfactuur aanmaken

Zodra een order is verwerkt, kunt u gebruik maken van de optie Creditfactuur maken om een volledige of gedeeltelijke credit te maken van specifieke items in een order en voor verzend- en betaalkosten. 

Een credit factuur aanmaken

 1. Klik in het linker menu van de Back Office op Orders en vervolgens op het ordernummer van de order waar u de creditfactuur aan wilt toevoegen. 
 2. Klik in het de Betaalmethode vak op Creditfactuur maken. Er opent een Creditfactuur aanmaken pop-upvenster: 

Het volledige bedrag van een specifiek product crediteren:

 1. Specificeer het aantal items die u wilt crediteren onder Aantal. Bijvoorbeeld, als het specifieke product 2x besteld is in deze order en er maar 1 daarvan gecrediteerd moet worden, schrijf onder aantal dan 1. Let op! Laat de het aantal van de producten die u niet wilt crediteren op 0 staan. 
 2. U kunt optioneel de Status wijzigen naar: Betaald or Niet betaald
 3. U kunt optioneel de toggle ON/OFF Voorraad bijwerken en Klant inlichten.
 4. Klik op Toevoegen 

Verzendkosten en Betaalkosten crediteren:

 1. Vul op de Verzendkosten en Betaalkosten rijen onder Totaal het te crediteren bedrag in. U kunt een gedeelte van het bedrag crediteren or het gehele bedrag. U kunt niet een hoger bedrag invullen dat origineel betaald is in de order. 
 2. U kunt optioneel de Status wijzigen naar: Betaald or Niet betaald
 3. U kunt optioneel de toggle ON/OFF Voorraad bijwerken en Klant inlichten.
 4. Klik op Toevoegen 

Een Custom creditfactuur aanmaken: 

In een Custom creditfactuur kunt u een extra rij toevoegen aan de creditfactuur waarin u een aangepast bedrag kunt invullen om te crediteren. Als een klant bijvoorbeeld een product retour stuurt na de uiterlijke retourdatum, dan kunt u ervoor kiezen een deel van het bedrag te crediteren door Custom creditfactuur te maken voor de klant. 

 1. Klik op Creditfactuur maken en vervolgens op Voeg een aangepast bedrag toe. Er verschijnt een nieuwe rij boven Betaalkosten en Verzendkosten.
 2. Voeg een titel/omschrijving toe voor de credit. 
 3. Selecteer een belastingtarief. Het is alleen mogelijk om een belastingtarief te selecteren die van toepassing is op deze order. 
 4. Voeg het bedrag toe dat u wilt crediteren. Het totale bedrag dat u wilt crediteren, kan niet hoger zijn dan het totale orderbedrag. 
 5. Under Quantity, specify the quantity (number of items) to be credited for the given product. For example, if the quantity ordered is 2, and only 1 is to be credited, specify 1. The quantity to be credited cannot exceed the quantity ordered. Vul onder Aantal het aantal in 
 6. You can optionally change the Status of the invoice: Paid or Not Paid.
 7. You can optionally toggle on/off Update stock and Notify customer.
 8. Click Add.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen || || Ik wil teruggebeld worden