Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Klantenkolomtitels

In deze tabel wordt er een overzicht gegeven van alle klantgegevens die je kunt exporteren. Dit is handig bij het maken van je werkblad voor het Importeren van klanten.

Kol. # Groep Kolomnaam Suggesties voor het in kaart brengen van de kolommen bij import 
04 Vereiste kolom Firstname Klant - Voornaam
06 Vereiste kolom Lastname Klant - Achternaam
07 Vereiste kolom E-Mail Klant - E-mailadres
01 Systeem Internal ID Klant - Interne ID
02 Systeem Registered Klant - Geregistreerd bij
03 Accountgegevens Language Klant - Taal
05 Klantgegevens LastnamePreposition Klant - Middelste naam
08 Klantgegevens Phone Klant - Telefoon
09 Klantgegevens Mobile Klant - Mobiel
10 Accountgegevens Customer type Klant - Type
11 Bedrijfsgegevens Company Klant - Bedrijfsnaam
12 Bedrijfsgegevens Coc number Klant - COC-nummer
13 Bedrijfsgegevens Vat number Klant - Belastingnummer
14 Factureringsgegevens Attn Klant - Factureringscontact
15 Factureringsgegevens Streetname Klant - Factuuradres 1
16 Factureringsgegevens Address 2 Klant - Factuuradres 2
17 Factureringsgegevens Number Klant - Factureringshuisnummer
18 Factureringsgegevens Extension Klant - Factureringsuitbreiding
19 Factureringsgegevens Zipcode Klant - Factureringspostcode
20 Factureringsgegevens City Klant - Factureringsplaats
21 Factureringsgegevens Region Klant - Factureringsregio
22 Factureringsgegevens Country Klant - Factureringsland
23 Verzenddetails Shipping Attn Klant - Verzendingscontactpersoon
24 Verzenddetails Shipping company Klant - Vervoerder
25 Verzenddetails Shipping Streetname Klant - Verzendadres 1
26 Verzenddetails Shipping Address 2 Klant - Verzendadres 2
27 Verzenddetails Shipping Number Klant - Verzendhuisnummer
28 Verzenddetails Shipping Extension Klant - Verzending extra
29 Verzenddetails Shipping Zipcode Klant - Verzending postcode
30 Verzenddetails Shipping City Klant - Stad van verzending
31 Verzenddetails Shipping Region Klant - Verzendregio
32 Verzenddetails Shipping Country Klant - Land van verzending
33 Accountgegevens Groups Klant - Groepen
34 Klantgegevens Birthdate Klant - Geboortedatum
35 Klantgegevens Gender Klant - Geslacht
36 Accountgegevens Confirmed Klant - Bevestigd

Kolom titelbeschrijvingen

De titelbeschrijvingen van de kolommen zijn gegroepeerd op basis van gelijkenis, zodat ze gemakkelijk te begrijpen zijn. Als je van plan bent om een van de kolomtitels in een groep te importeren, kun je overwegen om ook de rest van de groep te importeren, aangezien de informatie gerelateerd is.

Vereiste kolommen

De minimaal vereiste kolommen in een werkblad voor een succesvolle import.

Kopieer deze tabel en plak hem in je werkblad:
Firstname Lastname Email
 • VoornaamFirstname - De voornaam van je klant.
  • Geen limiet voor de lengte
 • Achternaam Lastname - De achternaam van je klant.
  • Geen limiet voor de lengte
 • E-mail E-mail - Het e-mailadres van je klant.
  • Moet worden geformatteerd als een e-mailadres, inclusief het @-symbool.
  • Het e-mailadres zal ook de gebruikersnaam van de klant zijn.
  • Gebruikt door Lightspeed eCom om te bepalen welke klant moet worden bijgewerkt bij het importeren.
  • Het e-mailadres kan niet worden bijgewerkt door te importeren. Pogingen om het via import te bewerken zullen resulteren in het aanmaken van een nieuwe klant.

Accountgegevens

Importeer accountgegevens om delen van het account van de klant te controleren.

Kopieer deze tabel en plak hem in je werkblad:
Language Customer type Groups Confirmed
 • Taal Language De door de klant gebruikte taalafkorting.
  • Moet ingeschakeld zijn in het eCom-backoffice > Instellingen > Land van de winkel voordat je een nieuwe taal naar een klant importeert.
  • Om te weten welke afkorting er gebruikt moet worden zie de Taaltabel.
 • KlanttypeCustomer type - Of de klant een Particuliere of zakelijke klant is.
  • Als het een zakelijke klant is, selecteer je: Bedrijf
  • Anders is het een particuliere klant.
 • GroepenGroups - De klantgroep die aan een klant is toegewezen.
  • Bestaande groepen kun je vinden in je eCom-backoffice > Klanten > Klantengroepen.
  • Formaat: Je kunt elke groepsnaam in je importbestand invoeren, precies zoals weergegeven. Als de groep niet bestaat in Lightspeed eCom, wordt er automatisch een nieuwe klantgroep aangemaakt.
 • BevestigdConfirmed - Of de klant mag inloggen op zijn klantenaccount.
  • Het formaat van de inhoud van de cel is:
   • Om de klant te bevestigen, typ: Ja
   • Om de klant niet te bevestigen, typ: Nee

Klantgegevens

Importeer klantgegevens wanneer je persoonlijke gegevens zoals telefoonnummers en geboortedatum wilt toevoegen/bewerken.

Kopieer deze tabel en plak hem in je werkblad:
LastnamePreposition Phone Mobile Birthdate Gender
 • Middelste naam of Voorvoegsel LastnamePreposition - De middelste naam van je klant.
  • Voor Nederlandse namen, waarbij de achternaamprefix Van of Van der mag worden ingevoerd. Bijvoorbeeld, Amber van der Bijl:
   • Amber zou worden ingevoerd in de kolom met de voornaam
   • van der worden ingevoerd in de kolom propositie
   • Bijl zou worden toegevoegd in de achternaamkolom.
 • TelefoonnummerPhone - Het belangrijkste telefoonnummer van de klant.
 • Mobiel telefoonnummerMobile - Het mobiele telefoonnummer van de klant.
  • Voer een numerieke waarde in
 • GeboortedatumBirthdate - De geboortedatum van de klant.
 • GeslachtGender - Het geslacht van een klant.

Bedrijfsinformatie

Importeer bedrijfsinformatie wanneer je business-to-businessklanten (B2B) hebt.

Kopieer deze tabel en plak hem in je werkblad:
Company Coc number Vat number
 • BedrijfCompany - De naam van het bedrijf van de klant.
  • Wanneer een bedrijf wordt ingevoerd, staat dit op het factuuradres.
 • Coc-nummerCoc number - Het nummer van de kamer van koophandel van de klant.
  • Alleen voor Europese klanten
 • Btw-nummerVat number - Het btw-nummer van de klant
  • Alleen voor Europese klanten

Factureringsinformatie

Importeer factuurgegevens voor je klantenaccount om het afrekenproces te vereenvoudigen zodra een klant inlogt op zijn account.

Kopieer deze tabel en plak hem in je werkblad:
Attn Streetname Address 2 Number Extension Zipcode City Region Country
 • T.a.v.Attn - De persoon of het kantoor waaraan het pakket is gericht.
 • StraatnaamStreetname Het nummer en de straatnaam.
  • In Noord-Amerika verschijnt het gebouwnummer voor de straatnaam. Bijvoorbeeld, 123 N Cannon Dr.
  • Voer in Europa alleen de straatnaam in.
 • Adres 2Address 2 Aanvullende informatie vereist voor het factuuradres.
  • Bijvoorbeeld, postbus 123 
 • NummerNumber - Het huis- of gebouwnummer dat achter de straatnaam in het factuuradres moet staan.
  • Als de klant een Noord-Amerikaans land selecteert, wordt dit veld niet weergegeven.
  • Voor sommige Europese landen staat het gebouwnummer achter de straatnaam.
  • Bijvoorbeeld, Surinamestraat 27
 • UitbreidingExtension - Sommige postcodes hebben een extensie, dit nummer wordt hier ingevoerd.
 • PostcodeZipcode - De postcode.
 • PlaatsCity - De plaats van het factuuradres
 • RegioRegion - De provincie, staat of regio van het factuuradres.
 • LandCountry - Het land van het factuuradres

Verzendinformatie

Importeer verzendinformatie voor je klantenaccount om het afrekenproces te vereenvoudigen zodra een klant inlogt op zijn account.

Kopieer deze tabel en plak hem in je werkblad:
Shipping Attn Shipping company Shipping Streetname Shipping Address 2 Shipping Number Shipping Extension Shipping Zipcode Shipping City Shipping Region Shipping Country
 • Verzending t.a.v.Shipping Attn - De persoon of het kantoor waarnaar het pakket wordt gestuurd.
 • VerzendbedrijfShipping company - De naam van het bedrijf waaraan het verzendadres is geadresseerd.
 • VerzendstraatnaamShipping Streetname - Het straatnummer en de straatnaam.
  • In Noord-Amerika verschijnt het gebouwnummer voor de straatnaam. Bijvoorbeeld, 123 N Cannon Dr.
  • Voer in Europa alleen de straatnaam in.
 • Verzendadres 2Shipping Address 2 - Aanvullende informatie vereist voor het verzendadres.
  • Bijvoorbeeld, postbus 123 
 • VerzendnummerShipping Number - Het huis- of gebouwnummer dat achter de straatnaam in het factuuradres moet verschijnen.
  • Als de klant een Noord-Amerikaans land selecteert, wordt dit veld niet weergegeven.
  • Voor sommige Europese landen staat het gebouwnummer achter de straatnaam.
  • Bijvoorbeeld, Surinamestraat 27
 • VerzendingsuitbreidingShipping Extension -
 • Sommige postcodes hebben een extensie, dit nummer wordt hier ingevoerd.
 • VerzendpostcodeShipping Zipcode - De postcode.
 • VerzendplaatsShipping City - De plaats van het verzendadres
 • VerzendregioShipping Region - De provincie, staat of regio van het verzendadres
 • VerzendlandShipping Country - Het land van het verzendadres

Systeem

Informatie gebruikt door het systeem dat op een export verschijnt.

Er is geen reden om deze velden in je werkblad te kopiëren bij het importeren.

 • Interne IDFirstname - Een permanent, uniek nummer dat door Lightspeed eCom wordt gebruikt voor de klantenpagina.
  • In tegenstelling tot producten, geen verplicht veld bij het importeren. De Import-tool gebruikt het e-mailadres om een unieke klant te vinden, niet de interne ID.
  • Kan niet worden bewerkt bij het importeren
  • Verschijnt als een getal na /admin/klanten/ in je eCom-backoffice.
   Als de interne ID bijvoorbeeld 123456 is, kan de webpagina van een klant zijn: https://www.yourdomain.com/admin/customers/123456
 • GeregistreerdFirstname - De datum en tijd waarop het klantenaccount is aangemaakt.
  • Kan niet handmatig of via import worden bijgewerkt.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1