Je eCom-statistieken bekijken

Met Statistieken van Lightspeed eCom kun je de activiteiten van je online winkel analyseren en evalueren, je klanten en conversiegraad beter begrijpen en inzicht krijgen in de transacties van je winkel.

In dit artikel

Je eCom-statistieken bekijken

 1. Log in bij je eCom Backoffice.
 2. Klik in het linkermenu op Statistieken.

  Stats_7_days_hovering_on_Financials_chart.png

  De pagina Statistieken toont de belangrijkste verkoopgegevens, waaronder bruto en netto opbrengst, totale kosten, totaal aantal orders, totaal aantal bezoekers van je winkel en meer. De metrieken zijn verdeeld in 2 grafieken: 

  • Financieel - Deze grafiek toont de financiële gegevens voor je online winkel zoals: je bruto en netto opbrengst, je totale kosten, de gemiddelde waarde van orders, je gemiddelde dagelijkse netto omzet en totale omzet. 
  • Conversie - Deze grafiek toont de bezoekersgegevens waaronder: het aantal orders, het totaal aantal unieke bezoekers en pageviews, en het totale percentage bezoekers dat bestellingen heeft geplaatst.

  LET OP: Het aantal pageviews is gebaseerd op cookies. Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op het apparaat van de klant (zoals een desktop of smartphone) wanneer de klant je online winkel bezoekt. Het is belangrijk op te merken dat omdat dezelfde klant je winkel mogelijk meerdere keren per dag bezoekt, het aantal pageviews mogelijk hoger is dan het aantal unieke bezoekers.

 3. Standaard geven zowel de grafiek voor financieel als die van conversie gegevens weer voor de afgelopen 7 dagen (inclusief de huidige dag). Als je gegevens voor een ander bereik wilt zien open je de vervolgkeuze Selecteer bereik: en selecteer je een ander datumbereik. 

  Calendar.png

  Je kunt ook rechts bovenin een bereik instellen:

   presets.png

  Gebruik de slider om begin- en eindpunten op de grafiek te kiezen voor een meer gedetailleerd overzicht van een specifieke tijdsperiode. De grafiek kan gegevens weergeven voor de voorgaande 24 maanden (2 jaren).

  points_on_graph_moving.gif

Grafieken begrijpen

Lightspeed eCom toont de volgende metrieken in de financiële en conversie-grafieken:

Metriek Wat het laat zien...
Geplaatste bestellingen

Lightspeed eCom telt een aankoop als geplaatste bestellingen wanneer een offerte is omgezet naar een order, ofwel via Offertes in de backoffice, of wanneer een klant bevestigt dat hij de aankoop doet via de kassa van je winkel. Een order hoeft niet betaald te zijn om meegeteld te worden in deze metriek.

Lightspeed eCom dateert de geplaatste bestellingen op de dag dat de order werd geconverteerd, gebaseerd op de tijdszone van je backoffice.

Als een geplaatste bestellingen wordt geannuleerd verwijdert Lightspeed eCom deze automatisch van het totale aantal.

Bruto opbrengst

De metriek bruto opbrengst is de som van alle verkoop in de tijdsperiode die je bekijkt, inclusief alle belastingen en bijkomende kosten zoals kosten van aangepaste velden, verzendkosten en betaalkosten.

Lightspeed eCom past de bruto opbrengst aan gebaseerd op de datum waarop een order is geplaatst.

Als een eerder betaalde order is geconverteerd naar niet betaald of als er een creditnota voor dezelfde order is gemaakt, verwijdert Lightspeed eCom de order automatisch van de berekening van de bruto opbrengst.

Netto opbrengst

De metriek netto opbrengst is de som van alle verkoop in de tijdsperiode die je bekijkt, inclusief bijkomende kosten zoals kosten van aangepaste velden, verzendkosten en betaalkosten, maar exclusief belastingen.

Lightspeed eCom past de metriek netto opbrengst aan gebaseerd op de datum dat de order is geplaatst.

Als een eerder betaalde order is geconverteerd naar niet betaald of als er een creditnota voor dezelfde order is gemaakt, verwijdert Lightspeed eCom de order automatisch van de berekening van de netto opbrengst.

Totale kosten

De metriek totale kosten is de som van de kostprijs van elke productvariant in betaalde orders, mits je de kostprijs voor varianten in je productvoorraad hebt ingesteld.

Lightspeed eCom past de metriek totale kosten aan gebaseerd op de datum dat een order is geplaatst.

Als een eerder betaalde order is geconverteerd naar niet betaald of als er een creditnota voor dezelfde order is gemaakt, verwijdert Lightspeed eCom de order automatisch van de berekening.

Unieke bezoekers Het totale aantal bezoeken van elk unieke IP-adres. Het totaal komt mogelijk niet overeen met de meting van bezoekers door andere analytische platforms.
Pageviews De som van het aantal keren dat een pagina in je online winkel werd bekeken binnen de specifieke tijdsperiode.
Gemiddelde orderwaarde

De metriek bevat de som van netto omzet verdeeld op het aantal geplaatste orders in de tijdsperiode die je bekijkt.

De metriek gemiddelde orderwaarde kan je inzicht geven in hoeveel klanten uitgeven gedurende een bepaalde tijdsperiode en kan je helpen prijzen te bepalen.

Lightspeed eCom toont je 2 bedragen: één inclusief belastingen en één exclusief belastingen.

Gemiddelde dagomzet

Deze berekening bevat de som van de netto omzet verdeeld over het aantal dagen in de tijdsperiode die je bekijkt.

Lightspeed eCom toont je 2 bedragen: één inclusief belastingen en één exclusief belastingen.

% van bezoekers die een bestelling hebben geplaatst

Dit is een procentuele waarde berekend door het totale aantal geplaatste orders te delen door het aantal unieke bezoekers dat je winkel heeft bezocht binnen de tijdsperiode de je bekijkt.
Totale netto-inkomsten

Dit is de som van de netto opbrengst voor de tijdsperiode die je bekijkt.

Lightspeed eCom toont je 2 bedragen: één inclusief belastingen en één exclusief belastingen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen || || Ik wil teruggebeld worden