Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Producten aan een categorie toevoegen

Categorieën zijn een belangrijk onderdeel van de navigatie van je webwinkel. Maak categorieën, zodat je klanten snel kunnen vinden waar ze naar zoeken en wijs producten toe aan categorieën.

Om categorieën te maken, ga je naar Categorieën aanmaken.

Als je producten aan een categorie toevoegt, kun je de volgorde bepalen waarin de producten in de categorieën weergegeven worden aan je klanten in je webwinkel. Bekijk Sorteren van producten in een categorie.

Producten aan een categorie toevoegen:

Met behulp van de Productenpagina

 1. Je categorieën maken.
 2. In het linker menu van de backoffice ga je naar Producten > Producten en klik je op het product waarmee je wilt werken.
 3. In de sectie CATEGORIEËN klik je op Categorie selecteren om de categorie of categorieën waaraan je het product toevoegt te specificeren.
 4. Er wordt een pop-upscherm weergegeven. Selecteer de categorieën. Je kunt het product aan meerdere categorieën toevoegen.

  OPMERKING: Je kunt een bestaande categorie van een product verwijderen door de selectie van de categorie in het pop-upscherm ongedaan te maken.

 5. Wijzigingen opslaan.

Met behulp van een bulkactie

 1. Je categorieën maken.
 2. Klik in het linkermenu van de backoffice op Producten.
 3. Selecteer de vakjes naast de producten die je wilt bewerken of selecteer alle producten op de pagina door op het selectievak-pictogram te klikken linksboven in de tabel.
 4. Open het dropdown menu met Bulkacties en selecteer Categorie toevoegen.
 5. Selecteer of typ de categorie waaraan je de producten wilt toevoegen in het weergegeven pop-upscherm.
 6. Klik op Opslaan.

Met behulp van de Categorieënpagina

 1. Je categorie maken.
 2. In het linker menu van de backoffice ga je naar Producten> Categorieën en klik je op het product waarmee je wilt werken.
 3. Scrol naar beneden naar de sectie PRODUCTEN.
 4. Klik op de knop Producten beheren Er wordt een pop-upscherm weergegeven met de producten in de categorie. Alle producten in de categorie worden in een vak aan de rechterkant weergegeven en de producten die je aan de categorie kunt toevoegen, staan aan de linkerkant.
 5. Om een product aan de categorie toe te voegen, plaats je de cursor op het product in de lijst aan de linkerkant en klik je op het plussymbool dat verschijnt. Wanneer je een product toevoegt, positioneert Lightspeed eCom het product automatisch in het vak op basis van de soort volgorde die je voor de categorie hebt ingesteld. Als je het Sorteertype op Handmatig sorteren hebt ingesteld, kun je de producten opnieuw sorteren en de zichtbaarheid naar eigen wens aanpassen. Voor meer informatie over het sorteren van producten, zie Sorteren van producten in een categorie.

  OPMERKINGEN:

  • Om een product te verwijderen, plaats je de cursor op het product in het vak aan de rechterkant en klik je op Selecteren. Klik vervolgens onderaan het scherm op de knop Producten verwijderen.
  • Je kunt meerdere artikelen verwijderen door elk artikel individueel te selecteren op de hierboven beschreven wijze; de knop Producten verwijderen geeft het aantal artikelen aan die je hebt geselecteerd.
  • Om alle artikelen te verwijderen, klik je op Alles selecteren en vervolgens op Producten verwijderen.

Met behulp van de Import-tool

Importeren is een veel snellere manier om producten aan nieuwe categorieën toe te voegen, omdat het de nieuwe categorieën voor jou maakt. Als je een niet-bestaande categorietitel importeert, maakt de import-tool deze automatisch aan in eCom.

Categorieën importeren is veilig. Het kan de bestaande categorie-/productrelaties niet aanpassen of categorieën verwijderen.

 1. Maak een productexport in Tools > Exports.
 2. Maak een apart importbestand in Google Sheets of andere spreadsheet-software dat verschilt van je exportbestand. Kopieer deze kolomtitels in je importbestand:
  Internal_ID Internal_Variant_ID XX_Title_Short XX_Category_1 XX_Category_2 XX_Category_3 
 3. Kopieer alle interne ID‘s en producttitels van je productexport en plak ze in je importbestand. Voer de nieuwe titels van respectievelijk je categorie, subcategorie en sub-subcategorie voor elk product in XX_Category_1, XX_Category_2, XX_Category_3.
 4. Importeer de spreadsheet in Tools > Imports.

Lees Het bewerken van producten met een import voor complete instructies.

Het importeren van categorieën kan worden gebruikt om veel verschillende categorieën in één import te maken en toe te wijzen door de interne ID‘s en producttitels te dupliceren. Bijvoorbeeld:

Internal_ID Internal_Variant_ID XX_Title_Short XX_Category_1
7913464 !ID:12711999 Product 1 Categorie 1
7913464 !ID:12711999 Product 1 Categorie 2
7913464 !ID:12711999 Product 1 Categorie 3

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2